Screenshot 2021-03-12 at 09.19.11

Pomiar i optymalizacja sieci telekomunikacyjnych

Strzelnice specjalnego przeznaczenia

Strzelnice specjalnego przeznaczenia

Wyposażenie taktyczne

Wyposażenie taktyczne

Budowa obiektów specjalnego przeznaczenia

Budowa obiektów specjalnego przeznaczenia

Wiadomości

  • ACCUVER – podpisanie umowy współpracy – kwiecień 2020
    Czytaj więcej
  • Kompleksowe rozwiązania łącznościowe dla Wojsk Specjalnych RP – grudzień 2019
    Czytaj więcej
  • Centrum treningowe ABU DHABI – marzec 2018
    Czytaj więcej
Pozostałe wydarzenia

Kontakt

Milicon
ul. Leśna 6A
05-126 Wólka Radzymińska, Polska
tel.: +48 22 498 3970
fax: +48 22 250 2689

Polityka jakości

Najważniejszym celem firmy jest jej rozwój, poprzez utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów oraz ciągłe rozszerzenie własnej oferty p.n.:

Obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa.

Wymaganą jakość uzyskujemy poprzez:

- zaangażowanie w realizację zamówień spełniających wymagania klienta,
- wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy, dającą satysfakcję naszym klientom,
- ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

Stawiamy sobie wysokie wymagania, podnosimy kwalifikacje, tworząc warunki zachęcające do poprawy zarządzania organizacją.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność na rynku.

Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009 , kryteriami WSK oraz AQAP 2120.